1951.jpg

1951

Erling Flasnes registrerte den 19.10.51 en 48-modell Tempo trehjuls motorsykkel m/platt. Dette ble starten på E.Flasnes Transport AS. Transport av slakteavfall fra farens slakteri til rev- og minkfarmer i distriktet var den sentrale inntektskilden for virksomheten.

 
1956.jpg

1956

September 1956 kjøpte Erling sin første lastebil. Den ble i hovedsak brukt til transport av levende dyr fra hele Namdalen til slakteriet på heimgården. Deretter ble slaktet transportert til Trondheim med bygningsartikler og matvarer som returlast til forretninger i Namdalen.Etter en måned i den første lastebilen kjørte Erling utfor vegen ved jernbaneovergangen på Røra. Sammenstøtet resulterte i at rattet ble stående 20 centimeter over taket. Bilen ble reparert, men aldri mer benyttet av Erling (det var tydeligvis bilen og ikke sjåføren det var noe i veien med).

 
1957.jpg

1957

Mens Erling var i militæret i 1957 leide han sjåfør på bilen. Per Aune fra Kongsmoen ble følgelig den første ansatte i bedriften. Gjennom årenes løp har et hundretalls sjåfører vært innom E.Flasnes Transport AS. Det må sies at de samlede erfaringene med sjåførkorpset har vært svært gode.

 
1960.jpg

1960

I 1960 skulle Erling kjøpe en Volvo Trygge hos Wist i Innherredsveien i Trondheim, men måtte returnere heim med uforrettet sak. Salgssjefen mente at Erling var for ung. Det ordnet seg imidlertid ved neste forsøk når faren Otte ble koplet inn i handelen.

 
1963.jpg

1963

I 1963 startet virksomheten med tømmerkjøring fra Åre til Ranheim og Hommelvik, og bjørkkjøring til Orkanger. Samme år ble lastebilparken utvidet til tre. Bedriften fikk kontrakt på tømmerkjøring fra Gäddede-området til Namsos for Van Severen. For å redusere tapet om noe skulle gå dårlig ble det denne gangen, som de fleste gangene Erling startet med ny kjøring, anskaffet en bruktbil.

 
1965.jpg

1965

I 1965 ble det kjøpt en Volvo F85 (pris kr 85.000,-). I samme handel inngikk en HMF firehjulshenger til kr 11.000,-. Det var en stor investering. Erling har hverken før eller senere vært mer betenkt og svett som ved denne handelen. Omsetningen i 1965 var kr 166.000,-. med 3 ansatte og 3 biler.

 

1970-1980

Kundegrunnlaget for bedriften steg jevnt og trutt utover 70- og 80-tallet. Flis- og tømmertransport for Norske Skog representerte betydelige oppdragsmengder i denne epoken.

 
 

1980

I 1980 var E.Flasnes Transport AS de første i landet som anskaffet fliskasse bygd i aluminium. Fordelene var hydraulisk sideåpning og lettere egenvekt, som medførte økt lasteevne.

 

1981

I 1981 ble bedriften omdannet til aksjeselskap. Samme år ble verkstedet/garasjen på Fuglem satt opp. Aksjekapitalen var den gang kr 200.000,-. I dag er aksjekapitalen på kr 2.300.000,- .

 

1984

I 1984 ble det gitt dispensasjon for 22 meter lange vogntog. E.Flasnes Transport AS var de først i Namdalen som anskaffet vogntog med denne lengden.

 

1987

I 1987 ble det første nye thermovogntoget anskaffet. Første tur utenfor Skandinavia gikk i våren 1988 og da til Nord-Tyskland. Senere har det blitt flere turer med bl.a. fisk til kontinentet (Frankrike, Tyskland, Italia og Spania) og med frukt- og grønnsaker som retur.I dag er utenlandsoppdragene begrenset til Sverige og Danmark.

 

1995

Erik kom hjem i 1995 etter endt utdanning fra Distriktshøyskolen i Molde og etter 4 år som befrakter ved Sties Termotransport i Trondheim. Frem til da hadde Birgit styrt ordremottaket hjemmefra og Erling de øvrige administrative funksjonen fra posisjonen bak lastebilrattet. Erik har fra sin hjemkomst ivaretatt de administrative funksjonene i bedriften. I 1996 ble kontoret bygd på Fuglem.

 

1999

I 1999 begynte Kjell Høilo som befrakter på kontoret etter 22 år som sjåfør i bedriften. Dette stilte krav til mer kontorplass. Sommeren i 2001 sto neste byggetrinn (2.etasje) ferdig.

 

2002

I 2002 ble administrasjonen utvidet. Per Morten Grong, som har vært sjåfør i firmaet siden 1995, begynte i mai i ½ stilling på kontoret og som altmuligmann.

 

2003

I 2003 ble det anskaffet en flis – semi. Dette er en jumbo tralle med side tipp. Denne blir brukt til flis/bark- kjøring til Follafoss, samt stykkgods/partilast – kjøring over hele landet.

 

2004

1 mai ble vårt oppdrag med transport av thermo- varer for Nor – Cargo Thermo til Lofoten og Vesterålen avsluttet, og den siste av våre thermo – vogntog med Nor – Cargo logo ble solgt.

 

2004-2.jpg

I september ble det anskaffet en semi – trekker med en gardintralle. Denne har i hovedsak blitt brukt til transport av trelast til Pallefabrikken i Halsa.

En æra i Flasnes Transport er over. 15 desember gikk siste tur med levende dyr fra Vikna til Trondheim, etter 50 år med dyretransport.

 

2005

I februar ble det anskaffet en ny åpen semi-tralle. Denne går i hovedsak med betongelement fra Overhalla Cementvare.E. Flasnes Transport AS gjennomførte i perioden 2.-4. september tur til Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand. Hele 19 av 22 ansatte deltok på denne helgesamlingen. Kurset hadde fokus på trafikksikkerhet både teoretisk og praktisk innenfor områdene.

Tendensen på kjøretøy siden ser ut til å helle mer og mer over til Semi – trailere, og den siste invisteringen er en Scania trekker med en Vang`s flistralle.

Forøvrig er det som huskes mest fra 2005 er dieselprisene. De ble så høye at vi måtte innføre et drivstofftillegg på transportprisene.

 

2007

Økte godsmengder medførte at behov for større terminal i Namsos. Vi har leid terminal på Spillum, men lokalene ble for små til vår virksomhet. E.Flasnes Transport AS besluttet derfor i 2006 og bygge egen terminal på Spillum. Posten Norge AS var også ute etter nye lokaler for sin sortering-og distribusjonsvirksomhet i Namsos og leieavtale ble inngått høsten 2006. Tomt på 9,2 mål ble kjøpt i Navarv. 11 på Spillum og GL-Bygg ble engasjert som totalentreprenør. Graving ble igangsatt i februar. Posten Norge flyttet inn 20.august, mens E.Flasnes Transport AS flyttet inn 1.september 2007.

Terminalen er på 1200 m2, hvorav ca 500 m2 er utleid til Posten.

Gjennom denne investeringen ønsker E.Flasnes Transport AS og befeste stillingen som en av de ledende transportører i Namdalen. Investeringen vil medføre mer effektiv terminaldrift og bedre arbeidsforhold for de ansatte, med moderne terminal og sosiale rom.

 
 

2008

I oktober ble administrasjonen flyttet til Spillum. Dette ble det første året i bedriftens historie at regnskapet blir gjort opp med negative tall. Mye skyldes høye drivstoffpriser, høy rente og et sprengt arbeidsmarked, flere biler har stått uten sjåfør i perioder.

 
 

2010

November 2010 inngikk bedriften en større kontrakt med Moelven Van Severen på transport av trelast nordover t.o.m. Bodø. Vi har flere avganger til Nordland i uken.

 
 

2011

E.Flasnes Transport AS har i 2011 hatt en betydelig vekst særlig i stykkgodsmarkedet, inngikk i januar kontrakt med Schenker på distribusjon av stykkgods i hele Namdalen. I tillegg har vi fått flere andre samlastere. I tillegg er det flere transportører som losser på vår terminal og vi kjører ut i hele Namdalen.I juni ble E.Flasnes Transport AS sertifisert etter NS-EN ISO 9001 & NS-EN ISO 14001.

 
 

Bedriften har opp gjennom årene hatt 117 lastebiler (pr desember 2015):

 • 1 Chevrolet
 • 1 Hino
 • 1 Ford
 • 3 Mercedes
 • 2 Bedford
 • 52 Scania
 • 49 Volvo
 • 4 DAF
 • 1 Nissan
 • 1 MAN
 • 1 Chevrolet
 • 2 Renault

 

 

Utvikling

Årstall
1957
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Omsetning
26
68
166
340
979
2.600
5.200
4.900
9.800
19.300
22.600
31.700
Ansatte
1
2
3
3
5
7
8
8
12
19
22
22